Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Τα παιδιά λένε τα κάλαντα, ελαιογραφία, Νικ. Λύτρας, 19ος αι. (πηγή)


Παιδιά λένε τα κάλαντα με τρίγωνο και τουμπελέκι (πηγή)


Παιδική χορωδία Rosarte (πηγή)


Παιδιά λένε τα κάλαντα με τα τριγωνάκια, Αθήνα, 1960 (πηγή)